Oferta.

Usługi wod-kan

 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • oczyszczalnie ścieków
 • instalacje sanitarne
 • sieci i przyłącza elektryczne

Przeciski, przebicia

POD DROGAMI, CHODNIKAMI, TORAMI

 • w zakresie średnic rur pe do 250mm
 • rura osłonowa do 130 mm
 • rura osłonowa do 160 mm
 • rura osłonowa do 180 mm
 • rura osłonowa do 400 mm

Wynajem koparek

 • mini koparka 2.8t, 5.8t, 8.8t
 • koparko-ładowarka
 • walec okołkowany
 • zagęszczarka
 • koparka gąsienicowa 13t, 16t, 26t
 • ładowarka kołowa
 • wiertnica pionowa do wykopów ziemnych

PRZEWIERTY STEROWANE - HORYZONTALNE

 • maszyna wiertnicza Vermeer 36x50 - 2 szt.
 • od Φ50 mm do Φ1000 mm

Roboty drogowe

 • chodniki, parkingi
 • korytowanie pod kostką brukową
 • niwelacja terenu

Wykopy

 • sieci i przyłącza elektro-energetyczne
 • światłowody
 • sieci i przyłącza wod-kan-gaz