Referencje.

INWESTOR PERŁA-BROWARY LUBELSKIE S.A.

Budowa ujęcia wody wraz z instalacją zewnetrzną i wewnętrzną doprowadzającą wodę do zbiornika wyrównawczego oraz instalację zasilania, sterowania i pomiarową zwierciadła wody w browarze nr. 1 przy ul. Kunickiego 106 w Lublinie

INWESTOR GMINA ŁOMAZY

Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II
Link

INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA

Budowa obudowy studni głebinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE

Wykonanie monitoringu ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Opole Lubelskie II

INWESTOR RZI LUBLIN

Przebudowa sieci wodociągowej i hydrantowej w miejscowości Dęblin.
Wartość 11 967 900,00 brutto
W realizacji

INWESTOR GMINA LIPSKO

Budowa stacji ujęcia wody (SUW) wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985 w m. Leszczyny gm. Lipsko
Wartość 2 582 668,56 brutto
W realizacji

INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Lipina Nowa
Link

INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW​

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sulmice
Link

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z siecią hydrantową w ciągu ul. Poniatowskiego w Opolu Lubelskim

INWESTOR GMINA HANNA

Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinająca istniejącą sieć wodociągu gminnego

INWESTOR GMINA SAWIN

Budowa wodociągów na terenach niezwodociągowanych na terenie Gminy Sawin – zadanie nr 1 – etap I, sieć wodociągowa wraz ze studniami wodomierzowymi w ulicach Zastawie i Klitne w Sawinie

INWESTOR RZI LUBLIN

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie.
Wartość 36900 brutto

INWESTOR GMINA MIRÓW

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mirów Stary i Mirówek
Wartość 1490000 brutto

INWESTOR GMINA GŁUSK

Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk":
  • wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej,
  • remont ujęć wody w miejscowościach Kliny, Wilczopole, Kalinówka, Prawiedniki.
Link

INWESTOR GMINA KRZCZONÓW

Ogłoszenie nr 604941-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu

INWESTOR GMINA MEŁGIEW

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jacków i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulica Świerkowa w miejscowości Franciszków
Link

INWESTOR GMINA POTOK WIELKI

Zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim.
Wartość 168 768,30 brutto

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa sieci wodociągowej w Motyczu.
Wartość 352 370,40 brutto

INWESTOR GMINA GŁUSK

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmiłów o łacznej długości 4,3km

INWESTOR GMINA GŁUSK

Budowa odcinków sieci wodociągowej i jej modernizacja na terenie Gminy Głusk o łącznej długości 9km

INWESTOR GMINA WÓLKA

Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym

INWESTOR GMINA PIASKI

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Majdan Kozic Górnych i Majdan Kozic Dolnych

INWESTOR GMINA BIŁGORAJ

Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.
60 % realizacji

INWESTOR GMINA STRZYŻEWICE

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowice.
Wartość 44 757,89 brutto

INWESTOR GMINA WILKOŁAZ

Rozbudowa sieci wodociągowej.
Wartość 350 000,00 brutto

INWESTOR GMINA WOJCIECHÓW

Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze
Wartość 1 341 926,31 brutto

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym
Link

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji w miejscowości Marynin

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniak i Szerokie

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej oraz Łąkowej w Nałęczowie

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji w miejscowości Zemborzyce Podleśne.
Wartość 1 390 515 brutto.

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tereszyn i Radawiec Duży

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji w miejscowości Szerokie

INWESTOR GMINA ZAKRZÓWEK

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Zakrzówek.
Wartość 294 831 brutto.

INWESTOR GMINA NIEDRZWICA DUŻA

Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krężnica Jara

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki

INWESTOR RZI LUBLIN

Remont sieci kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Meczęnników Majdanka 70.
Wartość 6 900 000zł brutto

INWESTOR GMINA GŁUSK

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Odwodnienie drogi wewnętrznej nr. dz.ew. 44 w miejscowości Lipniak

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2267L w m. Niedrzwica Duża i Krebsówka w zakresie chodnika

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BEŁŻYCACH

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2267L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa.
Wartość 96 764,95 brutto.

INWESTOR GMINA PIASKI

Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie Gminy Piaski

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr. 106966 L w Zemborzycach Dolnych i Zemborzycach Podleśnych

INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu
Link