Referencje.

INWESTOR PERŁA-BROWARY LUBELSKIE S.A.

Budowa ujęcia wody wraz z instalacją zewnetrzną i wewnętrzną doprowadzającą wodę do zbiornika wyrównawczego oraz instalację zasilania, sterowania i pomiarową zwierciadła wody w browarze nr. 1 przy ul. Kunickiego 106 w Lublinie

INWESTOR GMINA ŁOMAZY

Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II
Link

INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA

Budowa obudowy studni głebinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE

Wykonanie monitoringu ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Opole Lubelskie II

INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Lipina Nowa
Link

INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW​

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sulmice
Link

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE

Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z siecią hydrantową w ciągu ul. Poniatowskiego w Opolu Lubelskim

INWESTOR GMINA HANNA

Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinająca istniejącą sieć wodociągu gminnego

INWESTOR GMINA SAWIN

Budowa wodociągów na terenach niezwodociągowanych na terenie Gminy Sawin – zadanie nr 1 – etap I, sieć wodociągowa wraz ze studniami wodomierzowymi w ulicach Zastawie i Klitne w Sawinie

INWESTOR GMINA GŁUSK

Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk":
  • wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej,
  • remont ujęć wody w miejscowościach Kliny, Wilczopole, Kalinówka, Prawiedniki.
Link

INWESTOR GMINA KRZCZONÓW

Ogłoszenie nr 604941-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu

INWESTOR GMINA MEŁGIEW

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jacków i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulica Świerkowa w miejscowości Franciszków
Link

INWESTOR GMINA GŁUSK

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmiłów o łacznej długości 4,3km

INWESTOR GMINA GŁUSK

Budowa odcinków sieci wodociągowej i jej modernizacja na terenie Gminy Głusk o łącznej długości 9km

INWESTOR GMINA WÓLKA

Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym

INWESTOR GMINA PIASKI

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Majdan Kozic Górnych i Majdan Kozic Dolnych

INWESTOR GMINA BIŁGORAJ

Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj.
60 % realizacji

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym
Link

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji w miejscowości Marynin

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniak i Szerokie

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej oraz Łąkowej w Nałęczowie

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tereszyn i Radawiec Duży

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa kanalizacji w miejscowości Szerokie

INWESTOR GMINA NIEDRZWICA DUŻA

Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krężnica Jara

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki

INWESTOR GMINA GŁUSK

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Odwodnienie drogi wewnętrznej nr. dz.ew. 44 w miejscowości Lipniak

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE

Przebudowa drogi powiatowej nr. 2267l w m. Niedrzwica Duża i Krebsówka w zakresie chodnika

INWESTOR GMINA PIASKI

Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie Gminy Piaski

INWESTOR GMINA KONOPNICA

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr. 106966 L w Zemborzycach Dolnych i Zemborzycach Podleśnych

INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA

Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu
Link