Referencje.


INWESTOR Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce
Kwota 5 872 181,12 zł
W realizacji


INWESTOR GMINA NIEDRZWICA DUŻA
Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 2265L w Krężnicy Jarej w kierunku Nowin
Kwota 479 109,60 zł
W realizacji


INWESTOR GMINA NIEDRZWICA DUŻA
Budowa sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 2265L w Krężnicy Jarej w kierunku Nowin
Kwota 479 109,60 zł
W realizacji


INWESTOR Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze w Woli Uhruskiej
Przebudowa ujęcia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Majdanie Stuleńskim oraz budowa przyobiektowej oczyszczalni ścieków w Zbereżu
Kwota 3 900 000,00 zł
W realizacji


INWESTOR GMINA WĄWOLNICA
Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego z przebudową nawierzchni ulicy Dulęby w Wąwolnicy
Kwota 1 537 682,27 zł
W realizacji


INWESTOR RZI LUBLIN
Przebudowa sieci wodociągowej i hydrantowej w miejscowości Dęblin.
Wartość 11 967 900,00 brutto
W realizacji


INWESTOR GMINA MIRÓW
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Mirów Stary i Mirówek
Wartość 1 490 000 zł
W realizacji


INWESTOR PERŁA-BROWARY LUBELSKIE S.A.
Budowa ujęcia wody wraz z instalacją zewnętrzną i wewnętrzną doprowadzającą wodę do zbiornika wyrównawczego oraz instalację zasilania, sterowania i pomiarową zwierciadła wody w browarze nr. 1 przy ul. Kunickiego 106 w Lublinie

INWESTOR GMINA ŁOMAZY
Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Łomazy II Link

INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA
Budowa obudowy studni głebinowej wraz z rurociągiem tłocznym oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Uhruskiej

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE
Wykonanie monitoringu ujęć wody zlokalizowanych na terenie Gminy Opole Lubelskie II

INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Lipina Nowa Link

INWESTOR GMINA GŁUSK
Remont sieci wodociągowej i ujęć wody na terenie Gminy Głusk w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk":
  • wymiana zasuw sekcyjnych i węzłowych na istniejącej sieci wodociągowej,
  • remont ujęć wody w miejscowościach Kliny, Wilczopole, Kalinówka, Prawiedniki.
Link

INWESTOR GMINA LIPSKO
Budowa stacji ujęcia wody (SUW) wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985 w m. Leszczyny gm. Lipsko
Wartość 2 582 668,56 zł


INWESTOR GMINA LIPSKO
Budowa stacji ujęcia wody (SUW) wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ew. 985 w m. Leszczyny gm. Lipsko
Wartość 2 582 668,56 zł


INWESTOR GMINA SKIERBIESZÓW
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Sulmice Link

INWESTOR GMINA OPOLE LUBELSKIE
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z siecią hydrantową w ciągu ul. Poniatowskiego w Opolu Lubelskim

INWESTOR GMINA HANNA
Budowa trzech odcinków sieci wodociągowych spinająca istniejącą sieć wodociągu gminnego

INWESTOR GMINA SAWIN
Budowa wodociągów na terenach niezwodociągowanych na terenie Gminy Sawin – zadanie nr 1 – etap I, sieć wodociągowa wraz ze studniami wodomierzowymi w ulicach Zastawie i Klitne w Sawinie

INWESTOR GMINA KRZCZONÓW
Ogłoszenie nr 604941-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.
Modernizacja stacji uzdatniania wody w ramach projektu „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu


INWESTOR GMINA MEŁGIEW
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jacków i rozbudowa infrastruktury w zakresie sieci wodociągowej ulica Świerkowa w miejscowości Franciszków Link

INWESTOR GMINA POTOK WIELKI
Zakup wyposażenia na potrzeby ujęcia wody w Zarajcu Potockim.
Wartość 168 768,30 zł


INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa sieci wodociągowej w Motyczu.
Wartość 352 370,40 zł


INWESTOR RZI LUBLIN
Wymiana odcinka sieci wodociągowej w kompleksie wojskowym przy ul. Herberta 49 w Lublinie.
Wartość 36900 zł


INWESTOR GMINA GŁUSK
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ćmiłów o łącznej długości 4,3km

INWESTOR GMINA GŁUSK
Budowa odcinków sieci wodociągowej i jej modernizacja na terenie Gminy Głusk o łącznej długości 9km

INWESTOR GMINA WÓLKA
Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym

INWESTOR GMINA WÓLKA
Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym

INWESTOR GMINA PIASKI
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Majdan Kozic Górnych i Majdan Kozic Dolnych

INWESTOR GMINA BIŁGORAJ
Rozbudowa i remont systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Biłgoraj

INWESTOR GMINA STRZYŻEWICE
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowice.
Wartość 44 757,89 zł


INWESTOR GMINA WILKOŁAZ
Rozbudowa sieci wodociągowej.
Wartość 350 000,00 zł


INWESTOR GMINA WOJCIECHÓW
Budowa wodociągu w miejscowości Palikije Pierwsze
Wartość 1 341 926,31 złINWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji sanitarnej w Zemborzycach Podleśnych
Kwota 4 440 000.00 brutto
W realizacji


INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dulębów i ul. Sienkiewicza w Nałęczowie wraz z separatorem i zbiornikiem retencyjnym Link

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji w miejscowości Marynin

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipniak i Szerokie

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej oraz Łąkowej w Nałęczowie

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji w miejscowości Zemborzyce Podleśne.
Wartość 1 390 515 zł


INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tereszyn i Radawiec Duży

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa kanalizacji w miejscowości Szerokie

INWESTOR GMINA ZAKRZÓWEK
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Zakrzówek.
Wartość 294 831 zł


INWESTOR GMINA NIEDRZWICA DUŻA
Remont ujęcia wody i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krężnica Jara

INWESTOR GMINA NAŁĘCZÓW
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadurki

INWESTOR RZI LUBLIN
Remont sieci kanalizacji deszczowej w kompleksie wojskowym w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70.
Wartość 6 900 000 złINWESTOR GMINA GŁUSK
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2265 L w m. Nowiny polegająca na budowie chodnika wraz z oświetleniem drogowym, poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Odwodnienie drogi wewnętrznej nr. dz.ew. 44 w miejscowości Lipniak

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LUBLINIE
Przebudowa drogi powiatowej nr. 2267L w m. Niedrzwica Duża i Krebsówka w zakresie chodnika

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BEŁŻYCACH
Przebudowa drogi powiatowej nr. 2267L w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa.
Wartość 96 764,95 złINWESTOR GMINA PIASKI
Budowa sieci elektroenergetycznych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie Gminy Piaski

INWESTOR GMINA KONOPNICA
Budowa oświetlenia drogi gminnej nr. 106966 L w Zemborzycach Dolnych i Zemborzycach Podleśnych


INWESTOR GMINA WOLA UHRUSKA
Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Kosyniu Link